Open post

Ngân hàng giảm lợi nhuận để giảm lãi vay

Một trong những nhiệm vụ vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra áp dụng với ngành ngân hàng đó là cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 để gửi tới Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt cũng như tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2021, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng cần giảm bớt tối đa chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để đáp ứng điều kiện lãi suất cho vay, đặc biệt là với các khoản cho vay cũ, vay trung dài hạn áp dụng với doanh nghiệp và người dân.

Trong thời gian tới, các ngân hàng cần mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả cần song song với nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, tập trung các nguồn vốn vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, phục hồi kinh tế tập trung ở các lĩnh vực ưu tiên.

Riêng thời điểm dịp Tết Tây và Tết Nguyên đán 2021, các nhà băng cần phải đảm bảo khả năng cung cấp nhu cầu tiền mặt, tín dụng, dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp và người dân, qua đó bảo đảm cho các hoạt động cần phải hoạt động an toàn và hiệu quả.

Theo con số thống kê tính đến hết ngày 21/12 vừa qua, tăng trưởng tín dụng trên toàn hệ thống ngân hàng đạt khoảng 10,14% và dự kiện duy trì cả năm ở mức 10,5%. Ngân hàng Nhà nước sẽ cố gắng đơn giản hoá quy trình cũng như các thủ tục giấy tờ liên quan để tạo cho doanh nghiệp khả năng tiếp cận vốn được nhanh chóng, dễ dàng hơn trong thời gian tới đây.

Open post

Chỉ có duy nhất 01 doanh nghiệp đạt điều kiện tiếp cận gói 16.000 tỷ đồng

Tại cuộc họp thông báo kết quả hoạt động của ngân hàng quý III vào sáng 22/9 vừa qua, chỉ có duy nhất 01 doanh nghiệp được phê duyệt danh sách đạt điều kiện để vay gói 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị này cũng đã tự cân đối nguồn để trả lương cho người lao động.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có doanh nghiệp nào vay gói trị giá 16.000 tỷ đồng cho vay lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động để thanh toán lương ngừng việc dựa trên Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân này xuất phát từ việc doanh nghiệp chưa chủ động xác lập hồ sơ vay vốn, xác nhận những chế độ dành cho người lao động vì lo ngại có thể gây ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với đó, Chính phủ cũng đã có nhiều hành động quyết liệt để khống chế được dịch tốt hơn, các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ việc luân phiên, không có lao động nào ngừng việc liên tục trong một tháng nên không có đủ điều kiện để được các cơ quan chức năng phê duyệt danh sách vốn theo điều luật quy định.

Theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội, doanh nghiệp muốn vay vốn cần đảm bảo những điều kiện gồm:

– Đạt từ 20-30% người lao động trở lên có tham gia BHXH buộc phải dừng làm việc từ 1 tháng liên tục trở lên.

– Đã thanh toán ít nhất 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động từ 1/4 – 30/6.

– Đang gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng để trả lương ngừng việc cho người lao động.

– Không bị nợ xấu tại các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 31/12/2019.

– Đã sử dụng hết toàn bộ quỹ dự phòng tiền lương để thanh toán lương cho lao động bị ngừng việc.

Scroll to top