Open post

Ngân hàng giảm lợi nhuận để giảm lãi vay

Một trong những nhiệm vụ vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra áp dụng với ngành ngân hàng đó là cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 để gửi tới Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt cũng như tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2021, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng cần giảm bớt tối đa chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để đáp ứng điều kiện lãi suất cho vay, đặc biệt là với các khoản cho vay cũ, vay trung dài hạn áp dụng với doanh nghiệp và người dân.

Trong thời gian tới, các ngân hàng cần mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả cần song song với nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, tập trung các nguồn vốn vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, phục hồi kinh tế tập trung ở các lĩnh vực ưu tiên.

Riêng thời điểm dịp Tết Tây và Tết Nguyên đán 2021, các nhà băng cần phải đảm bảo khả năng cung cấp nhu cầu tiền mặt, tín dụng, dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp và người dân, qua đó bảo đảm cho các hoạt động cần phải hoạt động an toàn và hiệu quả.

Theo con số thống kê tính đến hết ngày 21/12 vừa qua, tăng trưởng tín dụng trên toàn hệ thống ngân hàng đạt khoảng 10,14% và dự kiện duy trì cả năm ở mức 10,5%. Ngân hàng Nhà nước sẽ cố gắng đơn giản hoá quy trình cũng như các thủ tục giấy tờ liên quan để tạo cho doanh nghiệp khả năng tiếp cận vốn được nhanh chóng, dễ dàng hơn trong thời gian tới đây.

Scroll to top