Open post

Chỉ có duy nhất 01 doanh nghiệp đạt điều kiện tiếp cận gói 16.000 tỷ đồng

Tại cuộc họp thông báo kết quả hoạt động của ngân hàng quý III vào sáng 22/9 vừa qua, chỉ có duy nhất 01 doanh nghiệp được phê duyệt danh sách đạt điều kiện để vay gói 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị này cũng đã tự cân đối nguồn để trả lương cho người lao động.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có doanh nghiệp nào vay gói trị giá 16.000 tỷ đồng cho vay lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động để thanh toán lương ngừng việc dựa trên Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân này xuất phát từ việc doanh nghiệp chưa chủ động xác lập hồ sơ vay vốn, xác nhận những chế độ dành cho người lao động vì lo ngại có thể gây ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với đó, Chính phủ cũng đã có nhiều hành động quyết liệt để khống chế được dịch tốt hơn, các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ việc luân phiên, không có lao động nào ngừng việc liên tục trong một tháng nên không có đủ điều kiện để được các cơ quan chức năng phê duyệt danh sách vốn theo điều luật quy định.

Theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội, doanh nghiệp muốn vay vốn cần đảm bảo những điều kiện gồm:

– Đạt từ 20-30% người lao động trở lên có tham gia BHXH buộc phải dừng làm việc từ 1 tháng liên tục trở lên.

– Đã thanh toán ít nhất 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động từ 1/4 – 30/6.

– Đang gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng để trả lương ngừng việc cho người lao động.

– Không bị nợ xấu tại các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 31/12/2019.

– Đã sử dụng hết toàn bộ quỹ dự phòng tiền lương để thanh toán lương cho lao động bị ngừng việc.

Scroll to top