Ngân hàng nhận lãi khủng từ kinh doanh chứng khoán

Trong quý III/2020, lãi từ mua bán chứng khoán tại ngân hàng ACB đã tăng gấp 3 lần trong kỳ, nhờ đó nâng mức lãi luỹ kế trong 9 tháng đầu năm lên mức 700 tỷ đồng. Đồng thời với đó, lãi thuần từ dịch vụ giảm 5% trong quý III, xuống còn 492 tỷ đồng.

Tại BIDV, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2002 cũng giảm 4,42% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng mua bán chứng khoán đầu tư lại lãi tới 1.009 tỷ đồng. Đồng thời với đó, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh cũng đã tăng mạnh 92%, đạt mức 479 tỷ đồng.

Một trong số các ngân hàng ghi nhận mức lãi khủng từ mua bán chứng khoán là OCB với mức tăng 86,5 lần chỉ trong vòng 9 tháng vừa qua. Mức lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt trên 747 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm cùng kỳ năm trước.

Ở các ngân hàng nhỏ cũng liên tục đạt được mức lãi suất đột biến từ kinh doanh chứng khoán. Điển hình như Vietbank với mức lợi nhuận đạt 177,26 tỷ đồng, tăng 2,2 lần và luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 583 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với năm 2019. Mức lãi này thậm chí còn vượt mức thu nhập lãi thuần của Ngân hàng với 487 tỷ đồng.

Những con số trên có được là nhờ các nhà băng tập trung cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay…từ đó khiến cho nguồn thu nhập từ tín dụng kém khả quan hơn so với những năm trước. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều ngân hàng đã ghi nhận mức thu nhập lãi thuần tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Scroll to top