Hướng đi cho ngân hàng Việt Nam 2021

Năm 2020, sự tăng trưởng của ngân hàng vẫn đang bị lệ thuộc nhiều vào diễn biến kiểm soát dịch bệnh. Bước sang năm 2021, điều gì sẽ tạo nền tảng phát triển cho các nhà băng tại Việt Nam.

Trái phiếu doanh nghiệp

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, các ngân hàng quốc doanh đã niêm yết ước tính đã mất tới 274 điểm cơ bản ở trong thị phần tín dụng cùng 172 điểm cơ bản ở thị phần tiền gửi khách hàng. Điều này phần lớn do nền tảng an toàn vốn thấp đã hạn chế sự tăng trưởng của các nhà băng.

Thay vì tập trung vào mảng vay truyền thống, các ngân hàng tư nhân đã mở rộng thị phần tín dụng nhờ vào mảng trái phiếu doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng để giúp cho các nhà băng vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay. Theo đó, việc phát hành trái phiếu sẽ dẫn mức tăng trưởng tín dụng cao của các ngân hàng yêu thích dư nợ trái phiếu, từ đó đóng góp vào tăng trưởng thu nhập dịch vụ ở nhóm ngân hàng vốn có thế mạnh tư vấn và bảo lãnh phát hành.

Nguồn thu đa dạng

Trong ngành ngân hàng hiện nay, mảng thanh toán đang trở thành một động lực mới trong đó cuộc đua công nghệ và giảm phí đã giúp tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ trong việc thu hút người dùng. Đó là lý do mà thời gian tới, xu hướng số hoá dịch vụ thanh toán sẽ tiếp tục tiếp diễn với trọng tâm đâu từ vào công nghệ. Ngoài ra, các ngân hàng cũng sẽ hướng tới việc mở rộng SME các dịch vụ được điều chỉnh phù hợp, giao dịch và ngân hàng cũng sẽ đóng góp tỷ trọng lớn trong nguồn thu nhập của dịch vụ trong trung hạn.

Riêng ở mảng thanh toán quốc tế, phần ưu thế sẽ nghiêng về các ngân hàng quốc doanh nhờ vào mạng lưới rộng và ưu đãi từ cổ đông nhà nước. Đây chính là nền tảng để giúp cho các nhà băng có thêm động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Scroll to top