Open post

Giảm lãi suất điều hành áp dụng với tất cả các ngân hàng

Kể từ ngày 1/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra quyết định điều chỉnh giảm tất cả các mức lãi suất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, cơ quan này đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ cũng như giảm mặt bằng lãi suất chung của cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 2,12%, kiểm soát được lạm phát, bình quân đạt 3,85%/tháng.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra thông báo để điều chỉnh các mức lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khâu, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử và cho vay để bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ.

Theo đó, các ngân hàng sẽ giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5% xuống 4,0%/năm, lãi suất tái chiết khấu còn 2,5%/năm, hai mức lãi suất còn lại giảm xuống còn 2,5%/năm.

Ở nhóm tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng áp dụng 0,2%/năm, lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi từ 1 tháng đến 6 tháng giảm xuống còn 4,0%/năm; lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở các Quỹ tín dụng ND, TCTD giảm còn 4,5%/năm; lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên được đánh giá dựa trên nguồn cung-cầu của thị trường.

Ngoài ra, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ ở lĩnh vực, ngành kinh tế giảm còn 4,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn cao nhất bằng VND tại Quỹ tín dụng ND và TCTD giảm còn 5,5%/năm.

Scroll to top